Danese   Svedese   Interlingua

De nordiske interlingua-træf

En lang tradition for nordisk samarbejde om interlingua.

Danese På dansk-svensk initiativ blev det første (dengang) skandinaviske interlingua-træf holdt i den svenske universitetsby Lund i 1988. Siden da har de nordiske træf - Finland kom til i 1998 - været en tradition hvert andet år i lige årstal, mens de internationale interlingua-konferencer holdes hvert andet år i ulige årstal. De nordiske træf har bl.a. haft den tidligere islandske præsident Vigdís Finnbogadóttir (som i dag er UNESCOs sprogambassadør) som protektor. Trods betegnelsen "nordisk" har træffene altid tiltrukket deltagere fra mange andre nationer. Træffene arrangeres af de fire nordiske interlingua-organisationer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Det 15. træf i 2016 var det første, som holdtes i Danmark. Alle tidligere træf har været holdt i Sverige.


Spændende præsentationer, gode drøftelser og god tid til at tale sammen – det er et ægte nordisk interlingua-træf. | Spännande presentationer, bra diskussioner och gott om tid att prata - det är ett riktigt nordiskt interlingua-möte. | Presentationes capturante, bon discussiones e bon tempore pro conversar – isto es un ver incontro nordic de interlingua. Photo: Thomas Breinstrup

Nordiska interlingua-möten

En lång tradition av nordiskt samarbete om interlingua.

Svedese På dansk-svenskt initiativ hölls det första (dåvarande) skandinaviska interlingua-mötet i den svenska universitetsstaden Lund 1988. Sedan dess har de nordiska mötena - Finland anslöt sig 1998 - varit en tradition vartannat år, vid jämna årtal, medan de internationella interlinguakonferenserna hålls vartannat år vid udda årtal. En av de nordiska mötenas beskyddare har varit Islands tidigare president Vigdís Finnbogadóttir (numera Unescos språkambassadör). Trots namnet "nordisk" har mötena alltid lockat deltagare från många andra länder. De organiseras av de fyra nordiska interlinguaorganisationerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Det 15:e mötet 2016 var det första som hölls i Danmark. Alla tidigare möten har hållits i Sverige.

Le incontros nordic de interlingua

Un longe tradition de collaboration nordic pro interlingua.

Interlingua A initiativa danese-svedese le prime incontro (alora) scandinave de interlingua esseva arrangiate in le urbe universitari svedese Lund in 1988. Desde alora le incontros nordic – Finlandia arrivava in 1998 – ha essite un tradition omne duo annos in annos par, durante que le conferentias international de interlingua es arrangiate omne duo annos in annos impar. Le incontros nordic ha i.a. habite le ex-presidente de Islanda, Vigdís Finnbogadóttir (qui hodie es le ambassador de linguas de UNESCO), como protector. Malgrado le notion "nordic", le incontros sempre attrahe participantes de multe altere nationes. Le incontros es arrangiate per le quatro organisationes nordic de interlingua in Svedia, Norvegia, Finlandia e Danmark. Le 15te incontro in 2016 esseva le prime arrangiate in Danmark. Omne previe incontros ha essite arrangiate in Svedia.

Interlingua - communication sin frontieras

 

Le incontros nordic de interlingua

 • 1e, Hotel Sparta, Lund, Svedia, le 23-24 de julio 1988
 • 2e, Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg, Svedia, le 11-12 de augusto 1990
 • 3e, Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg, Svedia, le 25-26 de julio 1992
 • 4e, Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg, Svedia, le 29-31 de julio 1994
 • 5e, St. Sigfrids Folkhögskola, Växjö, Svedia, le 2-4 de augusto 1996
 • 6e, Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg, Svedia, le 24-26 de julio 1998
 • 7e, Löftadalens Folkhögskola, Åsa, Svedia, le 26-30 de julio 2000
 • 8e, Löftadalens Folkhögskola, Åsa, Svedia, le 24-28 de julio 2002
 • 9e, Löftadalens Folkhögskola, Åsa, Svedia, le 28 de julio-1 de augusto 2004
 • 10e, Vadstena Folkhögskola, Vadstena, Svedia, le 26-30 de julio 2006
 • 11e, Valla Folkhögskola, Linköping, Svedia, le 30 de julio-3 de augusto 2008
 • 12e, Högalid Folkhögskola, Kalmar, Svedia, le 28 de julio-1 de augusto 2010
 • 13e, Billströmska Folkhögskola, Tjörn, Svedia, le 25-29 de julio 2012
 • 14e, Löftadalens Folkhögskola, Åsa, Svedia, le 29 de julio-3 de augusto 2014 (combinate con le 20me conferentia international de interlingua)
 • 15e, Tisvilde Højskole, Tisvildeleje, Danmark, le 27-31 de julio 2016
 • 16e, Bornholms Højskole, Almindingen, Danmark, le 25-29 de julio 2018
 • 17e, Löftadalens Folkhögskola, Åsa, Svedia, le 3-7 de augusto 2022 (cancellate in 2020 a causa del epidemia del coronavirus)

Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Svenska Sällskapet för Interlingua er stiftet i 1964.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. Le Societate Svedese pro Interlingua es fundate in 1964.