Danese   Svedese   Interlingua

Reklamematerialer for kursus og træf

Her er forskelligt reklamemateriale om det nordiske interlingua-træf 2022 og sommerkurserne i interlingua.

Danese Hjælp med at gøre reklame for det 17. nordiske interlingua-træf 3.-7. august 2022 i Åsa, syd for Göteborg, med sommerlynkurserne i interlingua - både for begyndere og for de mere øvede. På denne side finder du forskellige materialer, som du kan printe ud eller bruge digitalt. Husk altid at henvise til netadressen www.interlingua.dk/nordic2022 eller www.interlingua.nu/nordic2022.

Reklammaterial för kurser och möten

Här finns olika reklammaterial om det nordiska interlingua-mötet 2022 och sommarkurserna i interlingua.

Svedese Hjälp till att marknadsföra det 17:e nordiska Interlingua-mötet, 3-7 augusti 2022, i Åsa söder om Göteborg, med sommar-snabbkurser i interlingua- för nybörjare och för mer erfarna. På den här sidan hittar du olika material som du kan skriva ut eller använda digitalt. Kom ihåg att alltid hänvisa till webbadressen www.interlingua.dk/nordic2022 eller www.interlingua.nu/nordic2022.

Reclamos e publicitate pro le curso e le incontro

Ecce differente materiales pro facer publicitate pro le incontro nordic de interlingua 2022 e le cursos estive de interlingua.

Interlingua Assiste per facer reclamo pro le 17e incontro nordic de interlingua le 3-7 de augusto 2022 in Åsa, al sud de Göteborg, con cursos fulmine estive de interlingua - pro comenciantes e pro le plus avantiates. In iste pagina tu trova differente materiales que tu pote imprimer o usar digitalmente. Memora sempre ligar al adresse www.interlingua.dk/nordic2022 o www.interlingua.nu/nordic2022.

 

Plakat | Affisch | Placard


Plakat på svensk (højreklik og gem).| Affisch på svenska (högerklicka och spara) | Placard in svedese (clicca dextere e salva).

Animerede GIF-filer | Animerade GIF-filer | GIFs animate


Animeret GIF på dansk (højreklik og gem).| Animerad GIF på danska (högerklicka och spara). | GIF animate in danese (clicca dextere e salva).


Animeret GIF på svensk (højreklik og gem).| Animerad GIF på svenska (högerklicka och spara). | GIF animate in svedese (clicca dextere e salva).

PDF-plakater | PDF-affischer | Placards como PDF


Kursusplakat (blå) på dansk (højreklik og gem).| Kursaffisch (blå) på danska (högerklicka och spara) | Placard de curso (blau) in danese (clicca dextere e salva).


Kursusplakat (gul-orange) på dansk (højreklik og gem).| Kursaffisch (gul-orange) på danska (högerklicka och spara) | Placard de curso (jalne-orange) in danese (clicca dextere e salva).


Kursusplakat (blå) på svensk (højreklik og gem).| Kursaffisch (blå) på svenska (högerklicka och spara) | Placard de curso (blau) in svedese (clicca dextere e salva).


Kursusplakat (gul-orange) på svensk (højreklik og gem).| Kursaffisch (gul-orange) på svenska (högerklicka och spara) | Placard de curso (jalne-orange) in svedese (clicca dextere e salva).

Interlingua - communication sin frontieras

 

VELKOMMEN | VÄLKOMMEN | BENVENITE

Mappa de SvediaDATOER: Det 17. nordiske interlingua-træf holdes fra onsdag den 3. august (kl. 12) til søndag den 7. august 2022 (kl. 13 efter frokost/lunch). | DATUM: Det 17:e nordiska Interlingua-mötet hålls från onsdagen den 3:e augusti (kl. 12:00) till söndagen den 7:e augusti 2022 (kl. 13:00 efter lunch). | DATAS: Le 17e incontro nordic de interlingua habera loco mercuridi le 3 de augusto (a 12 horas) usque dominica le 7 de augusto 2022 (a 13 horas, post le lunch).

STED: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, lige syd for Göteborg på den svenske vestkyst. Højskolen ligger lige ud til vandet med en smuk udsigt og i et dejligt naturområde. | PLATS: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, strax söder om Göteborg. Skolan ligger precis vid vattnet med en vacker utsikt och i ett vackert naturområde. | LOCATION: Löftadalens Folkhögskola in Åsa, directemente sud de Göteborg al costa west de Svedia. Illo es situate justo vicin al mar con un belle panorama e in un belle area de natura.

ARRANGØRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ARRANGÖRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ORGANISATORES: Le Union Danese pro Interlingua, le Societate Svedese pro Inter lingua, le Union Norvegian pro Interlingua, le Association Finlandese pro Interlingua.


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Svenska Sällskapet för Interlingua er stiftet i 1964.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. Le Societate Svedese pro Interlingua es fundate in 1964.