Babel i Bryssel – eller interlingua?

Vårt väl och ve diskuteras nu i Bryssel på 20 olika språk. Varje ord som en talare yttrar tuggas om av tolkar till de 19 andra tungomålen. I bästa fall – om det finns kompetenta tolkar – mellan de mindre och ovanliga språken, t.ex lettiska och grekiska, holländska och ungerska. I sämsta fall får stormakterna använda sina egna modersmål och de små medlemsländerna får komma till tals bara indirekt genom tolkning till de mäktigas språk. (Det torde föreligga en viss risk att det genom tolkningen blir olika mått på jordgubbarna i olika länder. Sekreterarens kommentar)

På Löftadalens folkhögskola ges 28 juli till 1 aug. dels kurser på två olika nivåer, i interlingua, ledda av två halländska gymnasielärare, dels avlöper där den 9-e Nordiska interlinguaträffen, Incontro nordic, som den kallas på interlingua. Där har den språkintresserade (journalisten) möjligheten att på två dagar sätta sig in i detta internationella språk, som inte är något konstgjort språk utan den gemensamma nämnaren för de europeiska språken,”le denominator commmun del linguas de Europa.

Un organisation international con le dimensiones enorme del Union Europee non pote functionar a satisfaction sin (utan) un lingua commun. Interlingua, que es un creation de linguistas professional, presenta un solution. Le alternativa de favorisar un sol del multe linguas, per exemplo le anglese, es inacceptabile a tote le altere grande nationes.

Läs mer på www.interlingua.nu och www.interlingua.com !

Det är de nordiska interlinguaföreningarna som gemsamt arrangerar, Dansk Interlingua-Union, Föreningen för interlingua i Finland, Norsk Interlingua-union och Svenska Sällskapet för Interlingua,. Utom de nordiska deltagarna finns även gäster från Holland och Frankrike på plats, bl.a. Mme Jeanne Martinet, änka efter den världsberömde språkforskaren André Martinet, som var en av forskningsledarna i International Auxiliary Language Association, som utvecklade språket. Ord som är gemensamma för alla europeiska språk eller för minst tre av engelska, franska, italienska, spanska/portugisiska, tyska och ryska, räknas som goda interlinguaord.

Accepta nostre salutation amical,
Ingvar Stenström,
sekreterare i Svenska Sällskapet för Interlingua

Ytterligare bakgrundsupplysningar kan fås från
Ordf. Jan Årmann, tel. 0525-214 85. E-post presidente@interlingua.nu
Ordf. Union Mundial pro Interlingua: Barbara Rubinstein, 031-12 51 21, 0705-712513. presidente@interlingua.com
Sekr. Ingvar Stenström, 0340-150 53 secretario@interlingua.nu Vegagatan 12, 432 36 Varberg