Högt betyg åt ny ordbok

Stora svensk-interlingua ordboken, som är världens
största ordbok på det internationella hjälpspråket
interlingua får toppbetyg. Med åtta poäng av tio
möjliga i bedömningen har den fått bästa möjliga
start.

Pian Boalt från Stockholm är ordbokens författare och
det är ordboksredaktionen på firman Babylon som ger
detta höga betyg. Babylon på www.babylon.com är
världens största förläggare av ordböcker mm på data.
”En noggrant sammanställd svenska-interlingua ordbok
och ett betydelsefullt uppslagsverk, som också avses
att uppdateras fortlöpande”, lyder Babylonredaktionens
kommentar till ordboken.
Den innehåller över 93 000 uppslagsord och finns att
ladda ned för ett pris av lägst 100 kr.
”Ett verk som varken nybörjaren eller den mer erfarne
i lingvistik bör vara utan”, lyder bedömningen.

Jan Årmann, ordf. i Svenska Sällskapet för Interlingua.
Generalsgatan 12 E, S-903 36 UMEÅ, Sverige/Svedia
+46(0)90771525, Mobil +46(0)706594934,
armann@algonet.se