Interlingua – Instrumento moderne de communication

international.
Lätt nybörjarbok av Ingvar Stenström, 100 SEK + porto 28 SEK = 128 SEK
CD med inspelad text till läroboken, 60 kr, kassett 50 kr.

Beställ per epost: ingvar.stenstrm@telia.com
Betala till  bankgiro 5087-9592 Ingvar Stenström

Boken finns även översatt till ett flertal andra språk: Ingvar Stenströms böcker