Interlingua-svensk ordbok

Av Ingvar Stenström. (Studentlitteratur 1995)
25 000 internationella ord, 100 SEK + porto 49 SEK = 149 SEK

Betala till bankgiro 5087-9592 Ingvar Stenström