Internationell interlinguakonferens i Åsa

”Conferentia International de Interlingua” står det på dagordningen den 16 – 22 juli på Löftadalens folkhögskola i Åsa söder om Kungsbacka. Det är Union Mundial pro Interlingua som firar sitt 50-årsjubileum och som anordnar konferensen i samarbete med Svenska Sällskapet för Interlingua. Där träffas delegater från Europas alla hörn och även en från från USA. ”Det höga kostnadsläget i Sverige har tyvärr förorsakat återbud från inte mindre än tio länder” klagar vice ordföranden i Sv. Sällskapet för Interlingua, gymnasieadjunkten Bengt Enqvist från Laholm.

Interlingua, som inte skall förväxlas med esperanto, är ”de internationella ordens språk”, le denominator commun del linguas de Europa e le candidato natural pro le
communication inter le nationes de Europa. Förstod du detta? Förmodligen,

Ett dominerade inslag i programmet är en grupp unga akademiker från Bulgarien, Som utom att de sjunger sakralt och profant med skolade röster, håller föredrag
om kulturella och politiska ämnen. De visar även en bulgarisk film med text på interlingua. (torsdag 21/7, 1300) En ung jurist, Milen Shopov, kommer att tala om ”Le coordination del legislation bulagare con le lege del Union Europee – protection del derectos del consumitores” (måndag 18/7, 0900) och intresserade jurister och konsumentbeskyddare är välkomna att lyssna, Ungraren Péter Kovács belyser ”Situation politic, economic e cultural de Hungaria post le cambio del systema politic in 1990” (torsdag 21/7, 1555) , Psykologen Svetlina Koleva demonstrerar hur man använder rollspel för att nå enhälliga beslut i gruppdiskussioner (tisdag 19/7, 1830)

En fransyska, dr Alix Potet, docent i IT, leder en nybörjarkurs och adjunkt Bengt Enqvist en uppvärming av konversationförmågan de första dagarna. En annan dam från Frankrike är änkan efter den världsberömde språkforskaren André Martinet, som en tid ledde utarbetandet av interlingua. Hon kåserar om språkmännens arbete för att utveckla interlingua.

I programmet ingår också utflykter, onsdagen den 20/7 till Göteborg och måndag eftermiddag 18/7 till Varbergs fästning, Getteröns Naturum, ”reserva ornithologic”, och Äskhults orörda 1800-talsby. Som alltid på interlinguakonferenser blir det mycket sång och musik. ”Interlingua es un
lingua multo cantabile e musica es un altere lingua international”, säger den holländske generalsekreteraren Piet Cleij.
_________________________________________________________________________
Kanske ett uppslag för ett nyhetsinslag eller en artikel.
Med vänlig hälsning,
Ingvar Stenström

För ytterligare upplysningar och bakgrund se våra hemsidor
www.interlingua.nu eller den internationella www.interlingua.com
eller kontakta oss gärna per tel. eller e-post!

Svenska Sällskapet för Interlingua / Societate Svedese pro Interlingua
V. ordförande: Bengt Enqvist, Laholm, tel. 0430-601 50. E-post bengt.e[at]glocalnet.net
Sekreterare: Ingvar Stenström, Vegagatan 12, 432 36 Varberg. Tel. 0340-150 53
E-post secretario[at]interlingua.nu
V. sekreterare: Erik Enfors. Tel. 0340-875 45. E-post erik.enfors[at]telia.com