Kort grammatik - Breve grammatica

 

FRÅGEORD 

Esque
inleder en fråga som kan besvaras med ’ja’ eller ’nej’. Esque tu vide mi nove auto? Ser du
 min nya bil? Kan också heta: Vide tu mi nove auto? dvs. med omvänd ordföljd som i svenskan. 

Qui? vem, vilken, vilka, frågar efter person. 

Que? vad, vilket, vilka, frågar efter sak/er/.
 
Qual? hurdan? vad för slags? frågar efter egenskap. Qual libro vole vos leger?
 Un libro interessante. 
Vad för slags bok vill ni läsa? En intressant bok. 

Quando? när? Frågar efter tid/punkt/. Quando arriva le traino? När /an/kommer tåget? 

Como? hur? Frågar efter sättet. Como parla ille? Hur talar han. 

Ubi? Var någonstans? Ubi habita vos? Var bor ni? 

Proque? Varför? Frågar efter orsak. Proque plora le infante? Varför gråter barnet? 

Quanto? Hur mycket? Frågar efter en mängd (quantitate). Quanto costa un camera pro un nocte?
 
Vad kostar ett rum för en natt? 

Quante…? Hur mycket…? Hur många…? Quante personas vide tu? Hur många personer ser du? 

 

VERB

a-verb e-verb i-verb

­r INFINITIV parlar tala vider se audir höra 

– PRESENS parla talar vide ser audi hör 

IMPERATIV parla! tala! vide! se! audi! hör 

­va IMPERFEKT parlava talade videva såg audiva hörde 

­ra FUTUR parlara ska tala videra ska se audira ska höra 

­rea KONDITIONAL parlarea skulle tala viderea skulle se audirea skulle höra 

­te PERFEKT PARTICIP & SUPINUM sett hört ­ parlate talat vidite sedd audite hörd 

­nte PRESENS PARTICIP parlante talande vidente seende audiente hörande 

Obs. att vid e­verb förvandlas e:et till i uti perfekt participformen och vid i­verb skjuts ett e in före ­nte.
 
De högfrekventa presensformerna förkortas av hjälpverben haber: ha; esser: es; vader: va

Liksom i svenska bildas PERFEKT och PLUSKVAMPERFEKT med hjälpverbet haber (att ha; ha: har;  habeva: hade)
  + ­te-formen . Ha (habeva) parlate: har (hade) talat. 

PASSIV bildas med någon form av esser + ­te-formen . le libro es vendite : boken säljs (egentl. blir såld).
  …esseva vendite (såldes), …ha essite vendite (…har sålts, egentl. blivit såld). 

Sia är en konjunktivform av esser, som också användes som imperativ. Sia felice! Var lycklig!

 

RÄKNEORD 
1un10dece85octanta-­cinque  
2duo11dece-­un90novanta  
3tres21vinti-­un100cento  
4quatro30trenta200duo centos  
5cinque40quaranta1000mille  
6sex50cinquanta1985mille novem centos octanta-cinque
7septe60sexanta2001duo milles-un  
8octo70septanta8347octo milles tres centos quaranta-­septe
9novem80octanta10.987.654.321dece milliardos novem centos octanta-­septe milliones sex centos cinquanta­quatro milles tres centos vinti-­un
        
1eprime4equarte7eseptime10edecime
2esecunde5equinte8eoctave11edece­prime
3etertie 6esexte9enone20evintesime

 Decimaler: 34,798 trenta-­quatro comma septe novem octo. 

Ordföljden
är i allmänhet subjekt – predikat – objekt. Un autor scribe libros. En författare skriver böcker.
Eftersom alla romanska folk läser interlingua flytande om de inte stöter på för mycket avvikelser
från egna språkvanor, sätter man även i interlingua personliga pronomen som objekt före presens,
imperfekt, futurum och konditionalisformer av verbet. Tu vide nostre amica. Tu la vide. Du ser vår
väninna, Du ser henne. 
I frågor utan inledande esque sättes predikatet före subjektet, som i svenskan.
Vide tu nostre amica? Ser du vår väninna? Quando arriva le traino? När kommer tåget? 

RTIKLAR
    un
en, ett (obestämd artikel, alltid samma form). Un libro en bok, un porta en dörr. 

    le är den bestämda artikeln, i svenskan oftast uttryckt med en ändelse som i boken, kvinnan, huset. Le libro,
    le femina, le casa, le libros. 

SUBSTANTIV
    ­s /­es
är pluraländelserna. ­s användes efter vokaler: un auto, multe autos: en bil, många bilar.
    ­es användes efter konsonanter: un nation [uttalas natsiånn], Le Nationes Unite: Förenta Nationerna. 

ADJEKTIV
   
Adjektiv böjs inte. Un bon libro. En god bok. Bon libros. Goda böcker. Un femina intelligente. En intelligent
    kvinna. Feminas intelligente. Intelligenta kvinnor. 

    Adjektiv står i allmänhet efter substantivet, men korta och vanliga kan stå före

ADVERB
    ­mente
är ändelsen för adverb (ord som svarar på frågorna När? Var? Hur?) Un auto rapide. En snabb bil.
    Le auto va rapidemente. Bilen går snabbt. Efter ­ic skrivs ­amente. Practicamente. 

plus = mer. le plus = mest. Med dessa ord bildas komparativ och superlativ, som på svenska oftast
    utmärks med ändelserna ­re och ­st . Grande: stor, plus grande: större, le plus grande, störst .
    Un avion vola plus rapidemente que un ave : Ett flygplan flyger fortare än en fågel. 


 

PERSONLIGA OCH POSSESSIVA PRONOMEN  

PERSONLIGA 

 POSSESSIVA 

subjektsform objektsform
io jagmemigmimin, mitt, mina
tudutedigtudin, ditt, dina
illehanlehonomsuhans
illahonlahennesuhennes
illoden, det loden, detsudess
 
nosvinosossnostrevår, vårt, våra
vosni, Ni  voser, Er  vostreer, ert, era
illesde (mask.) lesdemlorderas
illasde (fem.)  lasdemlorderas
illosde (neutr.)losdemlorderas

on man (obestämd person)

se sig 

Efter prepositioner användes me och te, annars alltid subjektsformen. 

RELATIVA PRONOMEN

qui [ki] som, vilken, vilka (såsom subj. om person/er/) 

que [ke] som, vilken, vilket, vilka (i övriga fall) 

le qual (i sing.) som

le quales (i plur.) vilka, när tydligheten så kräver 

lo que vad = det som, vilket (om hel sats) 

cuje vars, vilken 

 

2024 - placard

Incontro nordic – Nordiskt möte

I år kommer de nordiska ländernas interlingua-organisationer att gemensamt organisera ett interlingua-möte i Sigtuna, på Sigtuna folkhögskola. Dessa Incontro nordic hålls varannat år, på jämna år, sedan 1988.

Vi kommer att samtala på interlingua och skandinaviska (och kanske andra språk), ha presentationer och föreläsningar om olika ämnen, glädjas åt underhållning, en utflykt till Stockholm och mycket annat roligt under det fem dagar långa mötet.

Alla som redan kan eller vill lära sig interlingua är välkomna, både från de nordiska länderna och resten av världen.

Här nedan följer en liten sammanställning av preliminär information. Mer information kommer snart.

 • Plats: Sigtuna folkhögskola
 • Pris: 3000 SEK. Inkluderar 4 övernattningar på folkhögskolan, mat och mötesdeltagande. Priset har blivit reducerat tack vare stöd från Stiftelsen för Interlingua.
 • Datum: 13-17 augusti 2024.
 • Anmälan: Klicka här för att anmäla dig till mötet. Formuläret kan även fyllas i och skickas längst ner på denna sida.

Du kan också printa ut anmälningsblanketten, som finns i PDF-form, fylla i den och sända den med post, om du föredrar det. Kom ihåg att betala för ditt deltagande, efter att du har anmält dig.

Vid frågor, mejla oss på info@interlingua.nu

 

Incontro nordic – Nordisk træf

I år står de nordiske landes interlingua-organisationer sammen for et interlingua-træf i Sigtuna ved Stockholm, på Sigtuna Folkhögskola. Disse incontros nordic holdes hvert andet år, i lige årstal, siden 1988.

Vi kommer til at tale sammen på interlingua og skandinavisk (og måske andre sprog), høre præsentationer og forelæsninger om forskellige emner, glædes ved underholdning, en udflugt til Stockholm og meget andet morsomt under det fem dage lange træf.

Alle, der allerede kan eller vil lære sig interlingua, er velkomne, både fra de nordiske lande og resten af verden.

Nedenfor følger en lille sammenstilling af foreløbige oplysninger. Flere oplysninger kommer snart.

 • Sted: Sigtuna Folkhögskola
 • Pris: 3.000 SEK. Indbefatter 4 overnatninger på folkehøjskolen, mad og deltagelse i træffet. Prisen er bragt ned gennem støtte fra Stiftelsen för Interlingua.
 • Datoer: 13.-17. august 2024.
 • Tilmelding: Klik her for at melde sig til træffet. 

Skemaet kan også udfyldes og sendes nederst på denne side, og det er muligt at hente det som PDF-fil, udfylde det og sende det med posten, hvis du foretrækker det. Husk at betale for din deltagelse, når du har meldt dig til.

For spørgsmål, send os en e-mail på info@interlingua.nu

Incontro nordic

Iste anno, le organisationes de interlingua del paises nordic insimul organisara un Incontro nordic in Sigtuna, al Sigtuna folkhögskola, le universitate del populo de Sigtuna. Iste incontros eveni cata duo annos, in annos par, desde 1988.

Nos conversara in interlingua e le linguas scandinavic (e forsan altere linguas), habera presentationes e discursos super diverse themas, nos gaudera de intertenimento, un excursion a Stockholm e multe altere cosas divertente durante le incontro de cinque dies.

Omnes qui jam cognosce o vole apprender interlingua es benvenite, del paises nordic e de tote le mundo.

Infra seque un breve summario del information preliminari. Plus de information sequera tosto.

 • Loco: Sigtuna folkhögskola
 • Precio: 3000 SEK. Isto include 4 pernoctationes a Sigtuna folkhögskola, mangiar e participation in le incontro. Le precio ha essite reducite gratias a supporto ab le Fundation pro Interlingua.
 • Datos: 13-17 de augusto 2024
 • Inscription: Clicca hic pro inscriber te al incontro. Le scheda pote anque esser plenate e inviate in basso de iste pagina.

Tu pote anque imprimer le scheda de inscription, que existe in forma PDF, plenar lo e pois inviar lo per posta, si tu prefere. Memora pagar pro tu participation, quando tu te ha inscribite.

Ecce le articulo super Sigtuna in Wikipedia in interlingua:

https://ia.wikipedia.org/wiki/Sigtuna

Mappa de Sigtuna: (Illos existe in plure linguas in https://www.destinationsigtuna.se/sv/se-gora/stadskartor-sigtuna-stad/)

Si tu ha questiones, contacta nos a info@interlingua.nu