Modernt latin i S:ta Birgittas stad

Ett skönt klingande språk hördes den gångna veckan i Vadstena – språket var interlingua.


Professorn i klassisk latin vid Stockholms universitet, Hans Aili, öppnade det tionde nordiska interlinguamötet. Hans Aili är en förespråkare för interlingua som världsspråk. Interlingua är mycket lätt att lära sig, det bygger på det gemensamma europeiska ordförrådet och har en grammatik som ryms på en A4-sida, ändå är det ett fullständig språk användbart såväl inom vetenskap som för sång och poesi. Språket förstås redan nu av minst sex hundra miljoner människor, framförallt dem som talar spanska, italienska och portugisiska.


I ett försök att sprida kunskapen om interlingua till den breda allmänheten, tågade deltagarna gemensamt genom staden med plakat och information om interlingua. Man såg till att både höras och synas! Informationen mottogs mycket positivt av invånarna och turisterna i Vadstena. Det är dock inte det vanligaste sättet att sprida kunskapen om språket; Svenska Sällskapet för Interlingua (SSI) har en mycket välbesökt hemsida: www.interlingua.nu
Vid mikrofonen syns Bengt Enquist, Laholm, vice-ordförande i SSI., Erik Enfors, Varberg, vice-sekreterare i SSI bär skylten.