Pressinformationer

I år kommer Svenska Sällskapet för Interlingua ånyo ha en monter på Bokmässan i Göteborg, den 28 september-1 oktober. Besök oss gärna vid monter nr C04:49, så får du bland annat se dikter av Tomas Tranströmmer översatta till interlingua!