Svensk-interlingua ordbok

Av Nordin-Pedersen-Stenström
Interlingua kan sägas vara ett moderniserat latin och har efter detta språks tilbakagång alla förutsättningar att spela en viktig roll som framtidens internationella språk. Interlinguas ordförråd är helt internationellt. Språket förstås därför utan svårighet av varje kultiverad person efter en stunds studium av dess grammatik. Interlinguas grammatik är mycket enkel och naturlig. Språket är därför flera gånger lättare att lära än något nationellt språk. Med interlingua kan man utan svårighet göra sig förstådd i alla länder med spanska, italienska eller portugisiska som modersmål.