Svensk polyglott bakom världens största interlinguaordbok

Pian Boalt, Stockholm, tidigare biträdande redaktionschef på Stora Focus, har avslutat ett nära tioårigt arbete med ett imponerande verk, Stora svensk-interlingua ordboken, som i dagarna publiceras på internet, försedd med sökmotor som blixtsnabbt letar rätt på interlinguaordet för den svenska glosa man klickar på. Det rör sig om över 90 000 uppslagsord, vilket gör den till det största (och mest gedigna) lexikonet för det internationella språket interlingua. Detta språk är mer aktuellt än någonsin nu i EU-utvidgningens dagar.

”Interlingua är på sätt och vis också ett av världens största språk, om man ser till hur många som kan läsa och förstå det”, säger civiljägmästare Jan Årmann, Umeå, som är ordförande i Svenska Sällskapet för Interlingua. ”Var och en som gör sig det lilla besväret att lära sig det kan göra sig förstådd hos de över 500 miljoner människor som har italienska, spanska och portugisiska som modersmål.”.

Interlingua, som inte skall förväxlas med de s.k. konstgjorda språken, utarbetades av en internationell grupp språkmän och språkforskare inom International Auxiliary Language Association, IALA, från 1924 till 1951. En av de ledande där var bl.a. prof. André Martinet, en av världens främsta språkforskare.

Pian Boalt har examen i nordiska språk med fornisländska, italienska och pedagogik samt studier i gotiska, engelska, rumänska, grekiska, psykologi och sociologi, onekligen vad man kan kalla en bred allmänbildning, berikad av vidsträckta resor. Efter att ha tillbringat några vintrar på södra delen av Cypern och talat nygrekiska, blev lockelsen till ännu ett språk för stor och hon flyttade till norra delen av ön – för att få praktisera turkiska. Hon har tidigare gjort sig känd som briljant översättare till interlingua av bl.a. Strindberg, Bang, Pirandello, Tjechov och Tucholsky – verk som i dag säljs världen över. Interlinguas tidigaste användning var som resuméspråk i medicinska publikationer, men numera finns alltså även en omfattande skönlitteratur.på språket. I Sverige har flera gymnasier använt interlingua som nyckel till förståelse av det internationella ordförrådet inom ämnet allmän språkkunskap.

Stora svensk-interlingua ordboken kommer att finnas tillgänglig på www.babylon.com och www.softbear.no . Dess omfång gör den också nyttig och intressant för användare i Danmark, Norge och Finland.

Textprov: Interlingua non es un lingua artificial, ma un registration del vocabulario international, de facto existente, de origine latin que es commun a italiano, espaniol, portugese, anglese, francese, germano e russo. Interlingua es comprensibile a 500 milliones sin studio – con un grammatica minimalisate – facile pro totos.


Läs mer på https://www.interlingua.nu/paginas/lexikon.htm

Fakta om Stora svensk-interlingua ordboken
Författare: Pian Boalt, slutredigerad av Ove Hanebring och ngvar Stenström
Koordinator: Bent Andersen, Danmark.
Innehåll: Omkring 92000 uppslagsord, plus många sammansättningar och uttryck.
Format: Finns f.n. endast som datalexikon, som hämtas från internet. T.v. endast för PC, Kräver att ett av ordboksprogrammen Babylon (www.babylon.com) eller Pardon (www.softbear.no) är installerat

Storlek: 2 – 4 MB zippat.
Teknisk utveckl: Erik Kristensson och Jan Årmann.
Utgivare: Svenska Sällskapet för Interlingua (SSI)
Pris: 100 kr till SSI (postgiro 47 41 41 – 9) + event. programkostnad

Om Svenska Sällskapet för Interlingua
Svenska Sällskapet för Interlingua (SSI) är den svenska avdelningen av Union Mundial pro Interlingua (UMI) och arbetar med utbredning av interlingua i Sverige bl.a. genom kvälls- och sommarkurser.

Läs mer på www.interlingua.nu och på www.interlingua.com.

Ytterligare upplysningar fås från

Ordf.: Civiljägmästare Jan Årmann, Generalsgatan 12 E, 903 36 UMEÅ. Tel.090-77 15 25 presidente@interlingua.nu

Sekr.: Fil.mag. Ingvar Stenström, Vegagatan 12, 432 36 VARBERG, 0340 15053. secretario@interlingua.nu

Med vänlig hälsning,

Ingvar Stenström, sekr